Hiss i befintlig fastighet – ger bostäder att bo kvar i!

 

Att installera en ny hiss i en befintlig fastighet är inte bara fullt möjligt – det blir dessutom allt vanligare då allt fler inser värdet det tillför.
– Det första steget är att kontakta oss så utvärderar vi just din fastighets möjligheter. Här tar vi vår långa erfarenhet till hjälp för att hitta en bra och kostnadseffektiv lösning, säger Peter Sundell, vd på Nordisk Hiss.

 

I takt med att antalet äldre personer i Sverige ökar växer också behovet av anpassade och tillgängliga bostäder. Det är dock inte bara nybyggnation som krävs för att möta behovet, att anpassa befintliga fastigheter är en lika viktig del.
– Genom att installera en hiss i en befintlig byggnad skapar vi möjlighet för äldre att flytta in och bo kvar i sin bostad ett par trappor upp även när deras rörlighet minskar, säger Peter.

En hiss i fastigheten gör inte bara att tillgängligheten ökar för äldre och funktionshindrade, utan det finns fler fördelar, menar han.
– Det gör bostäderna mer attraktiva och ökar värdet på fastigheten. Många olika lösningar Peter berättar att det blir allt vanligare med hissinstallationer i befintliga byggnader och när de på

Nordisk Hiss är ute på mässor får de många frågor i ämnet från fastighetsägare.
– Det är en vanlig missuppfattning att det inte skulle gå att installera en hiss i huset. Man ska inte tro att det är omöjligt, utan ge oss chansen att hitta en bra lösning, säger han och fortsätter:
– Vi har hållit på med den här sedan vi startade 1993 och lösningarna blir allt fler och även smalare då vi går in i fler befintliga hus. Allt från att vi byggt in hissen i trapphuset till att
hissen eller trappan byggs utanpå fasaden, säger Peter och tillägger att hissgroparna inte behöver vara lika djupa i befintliga hus, vilket också får ner kostnaden för projektet.

 

Ökat fastigheternas värde

Nordisk Hiss tar ett helhetsgrepp om projekten och kan med sitt gedigna kontaktnät anlita skickliga byggare och andra leverantörer som krävs.
– I de allra flesta fall är det fullt möjligt att utrusta fastigheten med en hiss. Är det så att vi inte behöver göra en utvändig lösning går installationsprocessen dessutom relativt snabbt.
– Sedan hjälper vi till att välja rätt hiss för ändamålet. Vi jobbar alltid med flexibla lösningar och öppna system och försöker att på ett så ekonomiskt sätt som möjligt lösa uppgiften, säger Peter och berättar att man även tänker till ur ett miljöekonomiskt perspektiv.
– Vi håller nere energianvändningen för hissen i största möjliga mån och har ett miljötänk med oss genom hela processen.
Peter framhåller det stora värdet som en hiss kan tillföra en befintlig byggnad.
– I samtliga våra projekt har fastighetens värde ökat, folk vill bo kvar och lediga lägenheter blir attraktiva.

 

 

 

 

 

 

Före

Före

Varför valde ni att installera hissar?
Skarpan är ett område från 60-talet som är byggt i tre våningar utan hiss. Husen skulle moderniseras och ett våningsplan byggas till. Att installera hiss gjorde plan 4 möjligt samtidigt som de resterande 280 lägenheterna på de övriga våningarna också drar nytta av det då de blir tillgängliga på ett annat sätt. Hyresgästerna och Hyresgästföreningen ville väldigt gärna att vi installerade hissar i alla husen och vi hade en bra dialog.

Vilka ser du som de främsta fördelarna med detta?

Det blir mycket lättare att hyra ut de äldre lägenheterna. Alla blir tillgängliga och hissarna bidrar till ett bekvämt boende. Plus att vi fick en chans att modernisera husen rent arkitektoniskt. De har fått ett nytt, spännande och ljust utseende som gör hela området mer attraktivt.

 

 

Efter

Efter

Hur har processen tillsammans med Nordisk Hiss varit?
Jag har jobbat med dem sedan år 2000 och de lyssnar alltid på kunden, det har varit jättesmidigt. Tack vare deras projekteringshjälp och noggrannhet har det gått smidigt hela vägen.