Stannar hissen ofta med dyra reparationskostnader som följd eller är hisskorgen väldigt sliten?

Iså fall kan det vara läge att modernisera hissen.
En modernisering är ett kostnadseffektivt sätt att öka driftsäkerheten och komforten på en hiss.

Nordisk Hiss har många års erfarenhet om att modernisera hissar. Vi levererar alltid ”öppna system” vilket betyder att material vi levererar kan skötas och underhållas av alla skötselföretag inga specialverktyg eller dyra programmeringsutrustningar krävs. Det ger kunden en valfrihet och skapar trygghet.

Vi på Nordisk Hiss erbjuder modernisering på alla typer av hissar, Vi är flexibla specialister.

Vill du se exempel på några av dem hisskorgs-inredningar vi kan leverera ladda ner Åhmans ProduktkatalogKrav på hissar

En del hissar behöver anpassas för att uppfylla föreskrifter som Arbetsmiljöverket och Boverket har fastställt. Görs förändringar i styrsystem, maskineri, apparatskåp, hel hisskorg eller korginredning krävs det också att en korgdörr installeras om hissen saknar detta. Installation av korgdörr är ett säkerhetshöjande ingrepp som minimerar risken för tillbud genom klämning. Skydd i korgöppning ska finnas i de hissar som går i fastigheter med övervägande andel arbetslokaler.

Kontakta oss om ni vill veta mer om vilka regler som gäller.


Modernisera hissen och spar på miljön

Många av beståndsdelarna i en hiss håller i flera generationer och att kassera dessa delar innebär ett slöseri med både pengar och jordens resurser.
Tidigare har fokus mest riktats mot att minska hissars energiförbrukning, men utifrån ett miljö- och livscykelperspektiv är det också högst relevant
att ta hänsyn till miljöpåverkan från det material som används för att tillverka hissar. Det är inte ovanligt att framställningen av detta material har större negativ påverkan på miljön, än driften av hissen under fastighetens livslängd. Av den anledningen förespråkar vi modernisering av hissar och därigenom behålla många av hissarnas beståndsdelar, istället för att byta ut dem.
En moderniserad hiss håller minst lika länge som en nyinstallerad dito.

Ladda ner broschyr om livscykelanalys på hissar.