Nordisk Hiss ska verka för att förbättra omgivande miljö genom åtgärder som bidrar till att minska vår miljöbelastning.

Det innebär att vi ska:
• Vid val av produkter eller komponenter och arbetsmetoder ta hänsyn till miljöpåverkan under hela installationens längd.
• Begränsa material- och energiuttag när det är möjligt.
• Minska våra avfallsmängder och förhindra utsläpp av föroreningar.
• Grunden för vårt arbete ska vara gällande miljölagstiftning. Vi ska kontinuerligt följa myndigheters krav och vara lyhörda för kundernas behov och förväntningar.
• Vårt miljöarbete skall stå under ständig förbättring.

Miljölagstiftning: Grunden för vårt arbete ska vara gällande miljölagstiftning. Vi ska kontinuerligt följa myndigheters krav och vara lyhörda för kundernas behov och förväntningar. Vårt miljöarbete skall stå under ständig förbättring.