Certifierad iso 9001, iso 14001

Helhetssyn och långsiktigt tänkande…

Vi arbetar långsiktigt och flexibelt med en helhetssyn tillsammans med våra kunder.

Det innebär att vi ska:
• Arbeta med ständiga förbättringar av rutiner och produkter, vi ska arbeta för att leverera rätt produkt i rätt tid och minimera antalet fel.
• I samarbete med intressenter ge kunderna effektiva lösningar.
• Utveckla medarbetarna inom hela företaget
• Vi ska kontinuerligt följa myndigheters krav och vara lyhörda för kundernas behov och förväntningar så att det naturliga valet blir Nordisk Hiss som leverantör.