Nordisk Hiss i Värmland AB

Nordisk Hiss i Värmland AB
Box 5098
650 05 Karlstad

Tel: 054 – 21 45 00
Fax: 054 – 18 42 00
Felanmälan: 054 – 15 92 30

Leverans/Besöksadress:
Husbyggaregatan 2
652 21  Karlstad

Bolagsledning
Jonas Jakobsson |  jonas.jakobsson@nordiskhiss.se
Ulf Bjurenhed | ulf.bjurenhed@nordiskhiss.se

Ekonomi
ekonomi@nordiskhiss.se