Nordisk Hiss AB Norrköping

Nordisk Hiss AB Norrköping
Box 1922
581 18 Linköping

Tel: 011 – 16 38 00
Fax: 011 – 16 38 10
Felanmälan: 011 – 23 84 30

Besöksadress:
Fjärilsgatan 11
603 61 Norrköping

Försäljning hissar, portar och serviceavtal m.m.
Peter Sundell
Tel: 010 155 05 24 | peter.sundell@nordiskhiss.se

Christian Fredriksson
Tel: 010 155 05 36 | christian.fredriksson@nordiskhiss.se